top of page

Şartlar ve Koşullar

1. Genel

Bu web sitesi, aynı zamanda sitenin sahibi olan GM Home Tekstil tarafından işletilmektedir. Bu Şartlar, tarafımızca sunulan web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımına dair şartları ve koşulları belirler. Bu web sitesi ziyaretçilere içerikte bulunan ürünlerin satın alımı için gereken ödemenin güvenli bir şekilde alınması, iade edilmesi, ürünlerin adresinize teslim edilmesi için kargoya verilmesi hizmetini sunar. Web sitemize erişim sağlayarak veya kullanarak Şartlar ve Koşullar bölümünde bulunan Mesafeli Satış Sözleşmesini, Teslimat ve İade koşullarını, Gizlilik ve Güvenlik Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

2. Web siteyi kimler kullanabilir

Web sitemizi kullanmak ve/veya hizmetlerimizden yararlanmak için en az 18 veya bulunduğunuz yönetim bölgesindeki yasal reşit olma yaşında olmanız ve bağlayıcı bir sözleşme olan bu Şartların tarafı olabilecek yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olmanız gerekir. Bu web sitesini kullanmanız ve/veya hizmet almanız ülkenizde yasaklanmışsa veya yürürlükteki herhangi bir yasal düzenleme size bu izni vermiyorsa, web sitenizi kullanamaz ve/veya hizmet alamazsınız. 

3. Ticari şartlar

Bir ürün/hizmet satın alırken şunları kabul edersiniz: (i) satın alma taahhüdünde bulunmadan önce tüm ürün/hizmet listesini okumakla yükümlüsünüz; (ii) bir ürünü/hizmeti satın almayı taahhüt ettiğinizde ve ödeme sürecini tamamladığınızda, ürün/hizmet satışına dair yasal olarak bağlayıcı bir Mesafeli Satış Sözleşmesine tabi olursunuz.
Ürünlerimiz/hizmetlerimiz için talep ettiğimiz fiyatlar web sitesinde listelenmiştir. Sergilenen ürünler/hizmetler için fiyatlarımızı herhangi bir zamanda değiştirme ve sehven oluşabilecek fiyat hatalarını düzeltme hakkımız saklıdır.

4. Ürün ve para iade politikası

Hasar görmemiş herhangi bir ürünü, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde, ambalajı ve aksesuarlarıyla birlikte, orijinal faturasını (veya hediye değiştirme kartını) ibraz ederek iade etmeniz yeterlidir; ürünü değiştiririz veya satın alırken kullandığınız ödeme yöntemiyle para iadesi teklif ederiz.

5. Sunulan ürünlerde / hizmetlerde değişiklik yapma hakkı

Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir özelliğini sunmayı bırakma veya hizmetler için kısıtlamalar getirme dahil olmak üzere sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Hizmetlere erişimi, herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmadan ve sorumluluk üstlenmeksizin kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

6. Garanti vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

7. Fikri mülkiyet, telif hakları ve logolar

Burada bulunan veya buradan aktarılan Hizmet ve her türlü yazılım, görüntü, metin, grafik, logo, patent, marka, telif, fotoğraf, ses, video, müzik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller ve bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları münhasıran GM Home Tekstil ve yasal temsilcilerine aittir. Burada açıkça belirtilmedikçe, bu Şartlarda yer alan hiçbir husus bu Fikri Mülkiyet Hakları dahilinde veya çerçevesinde herhangi bir lisans sağlamaz; ve buradan türev çalışmalar oluşturmak, satmak, lisanslamak, tadil etmek, kiralamak, dağıtmak, kopyalamak, çoğaltmak, teşhir etmek, sergilemek, yayınlamak, adapte etmek veya düzenlemek yasaktır.

8. Kullanıcı hesabını askıya alma veya feshetme hakkı

Bu Şartların herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal ettiğine hükmetmemiz dahil olmak üzere herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmadan ve her türlü sorumluluktan muaf olarak hizmete erişiminizi kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz. İstediğiniz zaman hesabınızı ve/veya herhangi bir hizmeti kullanmayı bırakabilir ve iptal talebinde bulunabilirsiniz. Otomatik yenilenen ücretli hizmet abonelikleriyle ilgili olarak, yukarıda belirtilenlerin aksine bir durum hariç olmak kaydıyla, bu tür abonelikler yalnızca halihazırda ödeme yapmış olduğunuz ilgili abonelik süresinin sona ermesi üzerine sonlandırılır.

9. Tazminat

GM Home Tekstil web sitesini veya web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanımınızdan kaynaklanan veya kullanımınızla bağlantılı nedenlerle üçüncü şahıslar lehine sonuçlanan her türlü talep, kayıp, yükümlülük, hak iddiası veya masraftan (avukatlık ücretleri dahil) masun tutmayı ve zararını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

10. Sorumluluğun sınırlandırılması

GM Home Tekstil, hiçbir şart altında ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan kar, iyi niyet, kullanım ve veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan veya bunlarla ilgili diğer maddi olmayan kayıplardan sorumlu tutulamaz.

GM Home Tekstil, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir (i) içerik hatası, kusuru veya yanlışı; (ii) hizmetimize erişiminizden veya hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir nitelikle kişisel yaralanma veya maddi hasar ve (iii) güvenli sunucularımıza ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması ve kullanılması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

11. Şartları değiştirme ve güncelleme hakkı

Bu şartları herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Şartlarda maddi değişiklikler yaptığımızda bu konuda sizi bilgilendiririz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini veya hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz, yeni Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartlardan herhangi birini veya Şartların gelecekteki herhangi bir versiyonunu kabul etmiyorsanız, web sitesini veya hizmeti kullanmayın veya bunlara erişim sağlamayın (veya erişim sağlamaya devam etmeyin).

12. Tanıtıcı e-posta ve içerik

Bizden zaman zaman posta, e-posta veya bize sağladığınız diğer herhangi bir iletişim yöntemi (telefon numaranız üzerinden yapılan aramalar ve gönderilen kısa mesajlar dahil) yoluyla tanıtıcı materyal veya bildirim almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu tür materyal veya bildirimler almak istemiyorsanız lütfen bize bildirin.

13. Yetkili mahkeme ve uyuşmazlık çözümü tercihi

Burada sağlanan Şartlar, haklar, çözümler ve bu Şartlarla ve/veya hizmetlerle ilgili tüm hak iddiaları ve anlaşmazlıklar, yasalar arası ihtilaflara bakılmaksızın, sadece ve münhasıran Türkiye yasalarına tabi olacak, bu yasalar kapsamında yorumlanacak ve bu yasalara uygun olarak çözülecektir. Bu tür hak iddiaları ve anlaşmazlıklar gündeme geldiğinde, işbu belgeyle, bunların münhasıran Bursa şehri sınırları içinde bulunan yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanmasına rıza göstermiş oluyorsunuz. Uluslararası Mal Satışına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin uygulanması işbu belgede açıkça hariç tutulmuştur.

kırlent kılıfı

Teslimat ve İade

kırlent kılıfı

Bir ürün/hizmet satın alırken şunları kabul edersiniz: (i) satın alma taahhüdünde bulunmadan önce tüm ürün/hizmet listesini okumakla yükümlüsünüz; (ii) bir ürünü/hizmeti satın almayı taahhüt ettiğinizde ve ödeme sürecini tamamladığınızda, ürün/hizmet satışına dair yasal olarak bağlayıcı bir Mesafeli Satış Sözleşmesine tabi olursunuz.
Hasar görmemiş herhangi bir ürünü, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde, ambalajı ve aksesuarlarıyla birlikte, orijinal faturasını (veya hediye değiştirme kartını) ibraz ederek iade etmeniz yeterlidir; ürünü değiştiririz veya satın alırken kullandığınız ödeme yöntemiyle para iadesi teklif ederiz.

Sunulan ürünlerde / hizmetlerde değişiklik yapma hakkı

Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir özelliğini sunmayı bırakma veya hizmetler için kısıtlamalar getirme dahil olmak üzere sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Hizmetlere erişimi, herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmadan ve sorumluluk üstlenmeksizin kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

kırlent kılıfı

Mesafeli satış sözleşmesi ne demektir?

Mesafeli satış sözleşmesi, satıcı ile alıcı arasında yapılan anlaşmadır. E-ticarette belirli bir fiyat karşılığında satın alınan mal veya hizmete yönelik, alıcı tarafından ödeme işlemi tamamlanıp sipariş oluştuğu anda mesafeli satış sözleşmesi de oluşur.

Tüketici sözleşmelerinden olan mesafeli sözleşme, tüketici ile satıcı/sağlayıcının eş zamanlı fiziksel varlığı olmadan, uzaktan iletişim araçları kullanılmak suretiyle akdettikleri sözleşmedir. 

Sipariş veren müşterilerimiz Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Gizlilik Politikası

Ödeme Yöntemleri

kırlent kılıfı
  • İyzico ile güvenli ödeme

  • Kredi kartı

  • Banka/Hesap kartı

  • Havale / EFT

kırlent kılıfı
kırlent kılıfı
kırlent kılıfı

Gizlilik Politikası

kırlent kılıfı

Gizlilik politikası, bir tarafın bir müşterinin veya müşterinin verilerini toplama, kullanma, açıklama ve yönetme yollarının bir kısmını veya tamamını açıklayan bir beyan veya yasal belgedir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

GmHome Tekstil web sayfamızı kullanan, üyelik oluşturan, alışveriş yapan müşterilerimiz Gizlilik ve Güvenlik Politikası'nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Teslimat
msafeli szlşm
bottom of page